• CHEER - предприемачи в областта на културното наследство

    има за цел насърчаването на социалното предприемачество в Европа чрез подпомагане и насочване на безработните към започване на собствен социален бизнес. Идеята е да се създаде европейска програма за обучение, която ще помогне на дългосрочно безработните да повишат своите компетенции и да се чувстват уверени, за да се включат в социалното предприемачество.

  • 1