Фолклорната компания „Варнава” в Община Маратон (наричана по-нататък „ FCV”) е неправителствена и нестопанска организация, създадена през 2002 г. във Варнава, Атика. През 2003 г. е създаден Интерактивен историко-фолклорен музей, в който е изобразена къща от миналия век и Европейски музей на хляба, създаден през 2005 г. с над 3000 експоната на декоративни хлябове от цяла Гърция и от останалия свят. Тази колекция хляб се счита за една от най-големите в света, а изложбата „Пътища на хляба“ е пътувала широко в Гърция и в чужбина.

FCV работи в тясно сътрудничество с организации, спонсори и музеи в чужбина, като Бирмингам във Великобритания, Рига в Латвия, Валета в Малта, Мец във Франция, Копенхагенския университет в Дания, Неапол и Сицилия, гръцки министерства и регионални и местни съвети в цялата страна, Университета в Атина, Гръцкият изследователски център за фолклор при Академията, здравните центрове, кооперациите и синдикалните организации, общностите на законните имигранти, асоциации на родители и учители, младежки центрове, женски групи, гимназии, колежи, стари хора; това показва нивото на нашите усилия и принос в региона на Атика и в цялата страна. FCV сътрудничи и с организации и посолства от държави от третия свят, като „Гръцко-палестинско приятелство”, „Общност на афганистанци в Гърция”, „Зелен форум за бежанци” и др. събития с цел опознаване на културата на другите.

FCV е призната и награждавана многократно в световен мащаб, има оперативен и административен лиценз.

Освен това, FCV се основава и подкрепя доброволчеството чрез насърчаване на доброволни действия във всички области (напр. култура, околна среда, социална солидарност - мигранти, бежанци, хора, живеещи в бедност, проблеми на местната общност).

FCV също така предоставя образование за младежи и възрастни, провежда обучения за обучение през целия живот и организира изложби. Приносът на FCV в културата е значителен поради функционирането на двата музея. FCV е реализирала програми и обучения по социална интеграция, развитие на селските райони и развитие на човешките ресурси.

През 2012 г. FCV стана част от Европейската програма „Развитие на човешката динамика”. Чрез тази програма бяха създадени социални работни места в по-широката Атика. През последните девет години ние участвахме в програми за обучение и образование за начални и средни училища, а също и за възрастни, които наемат музейни сътрудници, които са педагози, историци, учители по музика, природозащитници, астрофизици и други активни, енергични и отговорни учени.

FCV има четири публикации в печат: произведение, озаглавено „Arvanites“, което е на трето издание и е представено от Атинския университет, черно-бял фотоалбум, озаглавен „Семейни връзки и общност“ под егидата на Окръжния съвет на Атика, цветна книжка с картини „Декоративни хлябове“ с представяне на Гръцкия фолклорен изследователски център към Атинската академия и цветна книжка с картини „Хлябът в Средиземно море“.

Contact person: Milea PAPPA

Laografiki Etaireia Varnava
Address: Kinetizas 5, 19014 Varnavas Attikis, GREECE
Tel.: +30 2295097870

e-mail: mileapappa@yahoo.gr
url: www.levdm.gr