Сдружение „Център за междукултурно образование и работа” е основано през 2003 г. ZiB e.V., като в момента работят 15 души, работещи в различни проекти на сдружението. Тематично, основният ни фокус е между- и транскултуралността в научните изследвания и практиката.

Интеграцията на мигрантите и социално слабите е друг фокус на нашата работа. Ние разбираме интеркултурността като една междусекторна задача, която насърчаваме, практикуваме и изследваме в различни контексти. По-нататъшна работа и области на професионална дейност на ZiB e.V. са основно образование, социална икономика, екологично образование, етноложки, културно-научни и културно-философски въпроси.

ZiB e.V. управлява три различни социални предприятия като компании за обучение и обучение: Онлайн магазин за книги втора употреба (Stormarner Antiquariat at Booklooker.de), услуга за помощник в автобуса (BusBegleitService Stormarn) и библиотека за културни изследвания. Всички фирми използват доброволци и хора в неравностойно социално положение. Целта е те да бъдат квалифицирани в области, които им позволяват да започнат работа на първия пазар на труда.

ZiB e.V. участва също в различни регионални и национални инициативи, свързани с грамотността, основното образование и миграцията.

В допълнение към различни други изследователски и проектни дейности, ZiB e.V. понастоящем ръководи глобален учебен проект в сътрудничество с центъра Дон Донко в Дархан, Монголия.

Contact person: Danny FRANKE

Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit
Address: Kurt-Fischer-Str. 27a, 22926 Ahrensburg, GERMANY
Tel.:+49 4102455697

e-mail: franke@zibev.de
url: www.zibev.de