Το Ίδρυμα Sozopol ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2002 από τον κ. Kiril Arnautski για να λειτουργήσει προς δημόσιο όφελος με τους ακόλουθους στόχους:

  • Ενθάρρυνση του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και για την προστασία της απτής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Εφαρμογή ορθών πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων για την επίτευξη αυτών των στόχων.
  • Προώθηση των υλικών και πνευματικών αξιών, κατάρτιση σε επίπεδα σχετικά με όλες τις ηλικιακές ομάδες και υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας προς όφελος των ανθρώπων και της ανάπτυξης.
  • Συνεργασία με αρμόδιους διεθνείς κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που σχετίζονται με δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, της διατήρησης της φύσης, παρέχοντας ένα προσιτό περιβάλλον για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες.
  • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προσωπικής συνειδητοποίησης των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ικανότητες.

Το Ίδρυμα Sozopol είναι ο πρώτος βουλγαρικός μη κυβερνητικός οργανισμός στον οποίο δόθηκε επίσημη συνεργασία με την UNESCO στις 9 Σεπτεμβρίου 2011. Από τις 3 Φεβρουαρίου 2012, το ίδρυμα έχει συμβουλευτική σχέση εταιρικής σχέσης με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO).

Το Ίδρυμα Sozopol ήταν ένα από τα δέκα μέλη της Επιτροπής Συνδέσμου ΜΚΟ-UNESCO που εκλέχτηκε για δύο διαδοχικές διετίες από το 2012 έως το 2016 ώστε να για την ασκήσει δράση. Η προτεραιότητα του Ιδρύματος θα είναι η προώθηση της ενεργού αλληλεπίδρασης και συντονισμού μεταξύ των ΜΚΟ της Ανατολικής Ευρώπης σε επίσημη συνεργασία με την UNESCO.

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Sozopol συμμετείχε και συμμετέχει στην υλοποίηση πολλών έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη, την UNESCO, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου · την Ένωση ιστορικών και προσιτών πόλεων του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος στις Βρυξέλλες, το έργο Zero του Ιδρύματος ESSL, άλλες κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Από το 2013 το Ίδρυμα Sozopol είναι μέλος του Συνδέσμου Προσβάσιμων και Ιστορικών Πόλεων, ενός έργου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος στις Βρυξέλλες. Ως αποτέλεσμα καλά υλοποιημένων εθνικών και διεθνών προγραμμάτων από το Ίδρυμα Sozopol σχετικά με δραστηριότητες που αφορούν ενεργά τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες στη δημόσια ζωή, η Sozopol είναι μια από τις έξι πόλεις της Ευρώπης που υιοθετήθηκε από την Ένωση Ιστορικών και Προσιτών Πόλεων στην Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα της ενεργού αφοσίωσής του στη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην επιτυχή διαχείριση και προβολή του αρχιτεκτονικού-ιστορικού συγκροτήματος «Νότιο φρούριο τοίχων και πύργων» στην πόλη Σωζόπολη, στις 15 Απριλίου 2015 το Ίδρυμα Sozopol έλαβε τη διάκριση "Παγκόσμιος ταξιδιωτικός προορισμός "του Παγκόσμιου Συμβουλίου Τουρισμού και Ταξιδίων. Είναι η πρώτη βουλγαρική μη κυβερνητική οργάνωση που λαμβάνει αυτό το βραβείο.

Από το 23.08.2016 χρόνια το Ίδρυμα Sozopol συμμετέχει ενεργά στο Project Zero, το οποίο δημιουργήθηκε από το διεθνές Ίδρυμα ΜΚΟ - ESSL. Το πρόγραμμα Zero αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο με πολιτική δράσης την παροχή ολοκληρωμένης βοήθειας και ένταξης των ατόμων με αναπηρίες σε δραστηριότητες που συνεπάγονται ενεργό συμμετοχή στη δημόσια ζωή.

Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος Sozopol για την παροχή βιώσιμου τουρισμού και προσβάσιμου περιβάλλοντος για άτομα με ειδικές ανάγκες προωθούνται έντονα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO). Ο Οργανισμός δημοσίευσε ένα ειδικό ενημερωτικό δελτίο που περιλάμβανε το Ίδρυμα Sozopol. Το ενημερωτικό δελτίο ήταν αφιερωμένο στο θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2016: Τουρισμός για όλους - Προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας.

Στις 26 Ιουλίου 2017, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνάντησης του Υπουργείου Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ελήφθη απόφαση για την παροχή ειδικού συμβουλευτικού καθεστώτος στο Ίδρυμα Sozopol, το οποίο εντάσσεται στην μεγάλη οικογένεια του Τμήματος. Ένα εξαιρετικό επίτευγμα του βουλγαρικού μη κυβερνητικού τομέα στα Ηνωμένα Έθνη που εκπροσωπείται από το Ίδρυμα.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 6 Ιουνίου 2018 στο Παρίσι, το Ίδρυμα Sozopol είναι διαπιστευμένο ως σύμβουλος στη Διακυβερνητική Επιτροπή για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομίας. Οι αρμοδιότητες του συμβούλου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση ενδιαφερομένων πολιτών όλων των ηλικιών για τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου, ένα από τα θεμέλια για μια αξιοπρεπή ζωή για την ανθρωπότητα.

Η τελευταία παγκόσμια αναγνώριση για το Ίδρυμα Sozopol έγινε από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το Ίδρυμα Sozopol έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει στη 10η σύνοδο της Ανοικτής Ομάδας Εργασίας για τα προβλήματα της γήρανσης, που θα διεξαχθεί στις 15-18 Απριλίου 2019 στο κτίριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Στη δέκατη συνεδρίαση, 15-18 Απριλίου 2019, ως εκπρόσωποι του Ιδρύματος Sozopol - ΜΚΟ θα παραβρεθούν σε ειδική συμβουλευτική θέση με το UNDESA, ο κ. Kiril Arnautski - Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Sozopol και η Καθηγήτρια Ιστορίας κ. Violeta Nesheva - Επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Sozopol. Στη σύνοδο, ο κ. Kiril Arnautski θα ασχοληθεί με τα θέματα του Στόχου 1: "Κοινωνική προστασία και κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης της βάσης για την κοινωνική προστασία". Η κ. Violeta Nesheva θα συμμετάσχει ενεργά στα ειδικά θέματα του Στόχου 2: "Εκπαίδευση, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και ανάπτυξη ικανοτήτων των ηλικιωμένων".