Το Millennium Center είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2000 από την επιθυμία να προσφέρει ένα νομικό και οργανωμένο περιβάλλον για τις πρωτοβουλίες των νέων.

Ο στόχος μας είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντα των νέων σε κοινωνικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, αθλητικό και οικονομικό επίπεδο. Με άλλα λόγια, θέλουμε να προωθήσουμε τη γενιά μας.

Το Millennium Center (MC) είναι μια σύγχρονη, δυναμική και έμπειρη ΜΚΟ από το Arad στη δυτική Ρουμανία που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και τη Νεανική Εργασία, την ηλεκτρονική μάθηση, τον οδηγό για τη σταδιοδρομία των νέων, εργαλεία σχετιζόμενα με την εργασία και online μαθήματα.

Το Millenium Association είναι μια ΜΚΟ νεολαίας στη Ρουμανία με 18 χρόνια εμπειρίας (από το 2000 δημιουργώντας συνεχώς νέες ευκαιρίες, παράθυρα μάθησης για τη νεολαία, συνεργαζόμενο με όλες τις ομάδες-στόχους). Στον τομέα του ERASMUS + έχουν εμπειρία σε: VET, TC, EVS RO , SE, CO, KA2Στρατηγική εταιρική σχέση για τους ενήλικες, σε τομείς της νεολαίας: KA2 Ανάπτυξη ικανοτήτων; έργα με δραστηριότητα στην Αφρική, στην Κεντρική Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη, τις χώρες εταίρους του ERASMUS +.

Μπορείτε να δείτε μέρος των συνεχιζόμενων έργων:

http://younicproject.com/  (Ινδία, Μεξικό, Κολομβία, Ιταλία, Ισπανία)    
https://www.facebook.com/Strategiesforrefugees/ 
http://www.strategiesforrefugees.com/
https://www.facebook.com/MWLARAD/  (Γλωσσικές και διαπολιτισμικές εκπαιδεύσεις)
https://www.facebook.com/maratonarad/  (Αθλητικές Εκδηλώσεις και εκδηλώσεις υγιεινού τρόπου ζωής)      
http://thevoyage.eu/  (Προετοιμασία για την εργασία, Κέντρο Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τη νεολαία, πρόσωπο με πρόσωπο και online εκπαίδευση)
http://www.experientamultisport.ro/  (Δημιουργήθηκε το MC Sportive Club με περισσότερη εστίαση στην άθληση: εκδηλώσεις και εβδομαδιαίες δραστηριότητες για την προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής)
http://www.mainideschise.ro/  (Δημιουργήθηκε η MC Εταιρεία Κοινωνικής Οικονομίας - μπορεί να είναι εταίρος σε κοινωνικά, οικολογικά ή επιχειρηματικά σχέδια) και πολλά ακόμη.   
Ως εταίρος αποστολής, συντονισμού και φιλοξενίας από το 2007, έχει στείλει στο εξωτερικό εκατοντάδες εθελοντές από τη Ρουμανία και έχει φιλοξενήσει εκατοντάδες εθελοντές από χώρες-εταίρους του Προγράμματος.

Είναι ένας οργανισμός που δίνει την ίδια έμφαση στις μη τυπικές και ανεπίσημες μεθόδους εργασίας με τους εθελοντές της EVS και στην κατάρτιση προσωπικού που αφιερώνεται σε έργα EVS.

Η ισχυρή ενσωμάτωση της τοπικής ομάδας συντονισμού της MC μαζί με τους εθελοντές της EVS καθιστά ολοένα και πιο επιτυχημένο κάθε σχέδιο EVS, δημιουργώντας φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ των συμμετεχόντων.

Από τις ανεπίσημες μεθόδους που εφαρμόστηκαν από το βραβευμένο σχέδιο EVS "Πολιτιστικοί όμιλοι που πρέπει να ανακαλυφθούν" από το 2008, εξελίχθηκαν και αποκτήθηκαν περισσότερες δυνατότητες στο πλαίσιο κάθε νέου προγράμματος EVS. Από το 2013, το MC εισάγει διαδοχικά στη διαδικασία μάθησης στοιχείων ΤΠΕ και συναφών τεχνικών τους εθελοντές της EVS, για την ενίσχυση της μη τυπικής και ανεπίσημης εμπειρίας.

Το MC υλοποιεί έργα KA2 και ξεκίνησε τη δημιουργία νέων που εστιάζονται σε ηλεκτρονικά μαθήματα κατάρτισης, ηλεκτρονικά εργαλεία για επαγγελματικό προσανατολισμό, ανάπτυξη δεξιοτήτων, με επίκεντρο τη νεολαία, για επαγγέλματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των νέων.

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου KA205 είναι διαθέσιμα στο http://thevoyage.eu/  - πάνω από 2600 χρήστες για online μαθήματα και πνευματικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν για τους νέους και για όσους εργάζονται με νέους.

Το MC έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • • Προώθηση των νέων σε όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής
 • • Βοήθεια στους νέους να αναγνωρίσουν και να σέβονται τα νόμιμα δικαιώματά τους και υποστήριξη στις επαφές τους με τις τοπικές και κεντρικές αρχές
 • • Προώθηση των αρχών της δημοκρατίας και καταπολέμηση του ολοκληρωτισμού και των εξτρεμιστικών ιδεολογιών
 • • Ενημέρωση των νέων για ορισμένες ευκαιρίες που μπορεί να υπάρχουν στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό τομέα
 • • Η προώθηση των οικολογικών αρχών, η προστασία του περιβάλλοντος και η εκπαίδευση των νέων για τη σεβασμό της φύσης
 • • Οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • • Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των γενεών
 • • Προώθηση μιας διαπολιτισμικής, ευρωπαϊκής διάστασης
 • • Παροχή κοινωνικών υποτροφιών
 • • Προώθηση δραστηριοτήτων στον τομέα της νομισματικής ή άλλων χόμπι
 • • Προώθηση του τουρισμού και του αθλητισμού
 • • Προστασία της οικογένειας και του παιδιού
 • • Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, συμβουλευτικής και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
 • • Προώθηση και υποστήριξη της διά βίου μάθησης
 • • Δημιουργία και υποστήριξη κέντρων αφιερωμένων στη μάθηση, σταδιοδρομία, παιδιά, νέους, κοινωνικά ιδρύματα, πολιτιστικά, τουριστικά, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, στρατόπεδα, τουριστικά αξιοθέατα, κέντρα ημερήσιας και οικιστικής υποδομής, για όλες τις ηλικίες, "ορφανοτροφεία κ.λπ.
 • • Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και οικονομικής έρευνας, έρευνες και στατιστικές
 • • Οργάνωση μαθημάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων, κατασκηνώσεων, εργαστηρίων, επίσημων μεθόδων ή δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης
 • • Σύμβουλοι επιχειρήσεων και διαχείρισης, πρόσληψη και επιλογή εργατικού δυναμικού, παροχή και διαχείριση του εργατικού δυναμικού, επιλογή και τοποθέτηση προσωπικού, οργάνωση μαθημάτων
 • • Συμπράξεις, έργα και δραστηριότητες σε συνεργασία με ιδρύματα, ενώσεις και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Contact person: Cristina NISTOR

Asociatia Millenium Center ARAD
Address: Piata Catedralei 3 AP 13, 310090 Arad, ROMANIA
Tel.: +40 768600112

e-mail: office@millenniumcenter.org
url: www.millenniumcenter.org