Το Κέντρο Ένταξης Verein Multikulturell – Tyrolean είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 για την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της εκπαίδευσης. Κύριοι στόχοι μας είναι να προωθήσουμε την επαγγελματική, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, συνεργαζόμαστε στενά με την κρατική κυβέρνηση και άλλους κρατικούς θεσμούς όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο, τα κέντρα απασχόλησης, τα σχολεία καθώς και τις κοινωνικές οργανώσεις και κοινωνίες.

Το Verein Multikulturell υπήρξε σημαντικό μέλος πολλών δικτύων ενσωμάτωσης στη χώρα για περισσότερα από 20 χρόνια. Επί του παρόντος, είναι μέλος του Integrationsforum Tirol, όπου οργανώνονται οι σημαντικότερες οργανώσεις στον τομέα αυτό. Για πολλά χρόνια έχουμε εμπλακεί σε διάφορα έργα. Έχουμε τεράστια εμπειρία στο σχεδιασμό και την καθοδήγηση σε εθνικά και διεθνή προγράμματα (Daphne, LLP, θεμελιώδη δικαιώματα) ή στην ανάληψη ενεργού ρόλου ως εταίρος σε διακρατικά έργα.

Σχετικά με το τρέχον περιεχόμενο αυτού του έργου, συντονίσαμε αρκετά άλλα έργα, όπως τα έργα "Tandem Now" (Συμβουλευτική για τους νέους μετανάστες μέσω μοντέλων ρόλων - www.tandemnow.eu), FEEL IT – Νιώσε τη Διαφορά (μέσα στο προηγούμενο INTI πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής       http://www.migration.cc/index.php/projekte2/abgeschlossene-projekte/feel-it) και "Casebook", που διευκόλυναν τη διαδικασία ένταξης των μεταναστών με την ανάπτυξη ενός βιβλίου εργασίας για τους συμβούλους σταδιοδρομίας και τους κοινωνικούς λειτουργούς και ένα σύνολο πρόσθετων εργαλείων για τη διάδοση της χρήσης τους (www.casebookproject.eu, ένα έργο του Erasmus+ KA2 project που ξεκίνησε το 2014). Verein Multikulturell είναι επίσης διαπιστευμένο για την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία EVS. Στις αρχές του έτους 2016, το ίδρυμα έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας της Αυστρίας τη διαπίστευση για τη βασική εκπαίδευση (γραφή, αριθμητική και ψηφιακές δεξιότητες). Η διαπίστευση αυτή έχει μέχρι σήμερα χορηγηθεί μόνο σε τρεις οργανώσεις στο κράτος του Τιρόλο.

Επί του παρόντος ασχολούμαστε με διάφορες δραστηριότητες και προσφέρουμε μια ποικιλία υπηρεσιών (όλες οι υπηρεσίες είναι πολύγλωσσες, DE, EN, TR, BKS, για τους Αραβικούς και τους Φάρσιους χρησιμοποιούμε μεταφραστές) με στόχο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έρχονται και ζουν στην Αυστρία να προωθήσουν τις ευκαιρίες τους, να εγκατασταθούν και να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής. Ο Πρόεδρος Ovagem Agaidyan είναι μέλος του Συμβουλίου Ένταξης της κρατικής κυβέρνησης του Τιρόλο. Το Verein Multikulturell είναι ο μόνος οργανισμός που απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό για τις ακόλουθες υπηρεσίες και κατέχει τη διαπίστευση για βασική εκπαίδευση στην Αυστρία:

- Γλωσσική κατάρτιση για τους πρόσφυγες

- Εκπαίδευση αλφαβητισμού για τους πρόσφυγες

- Προγράμματα καθοδήγησης για τη νεολαία

- Ειδική γλωσσική κατάρτιση για νέους 16-20 χρόνων

- Κοινωνικο-ψυχολογική στήριξη

- Πολυγλωσσική καθοδήγηση για την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας για πρόσφυγες και μετανάστες

- Κατάρτιση εφαρμογών εργασίας και καθοδήγηση συνέντευξης

- Πολύγλωσση συμβουλευτική για την οικογένεια και ψυχοθεραπεία

- Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά (θύματα ενδοοικογενειακής βίας)

- Μαθήματα γλωσσών και υπολογιστών για ενήλικες και νέους

- Σταθμοί εργασίας Μέσων Ενημέρωσης για νέους μετανάστες (εργαστήρια ραδιοφώνου, κινηματογράφου, φωτογραφίας και δημιουργικού γραψίματος)

- Διεθνή προγράμματα της ΕΕ με διάφορα θέματα όπως η ΕΕΚ, η πολυγλωσσική προσχολική εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων, πολυμέσα ειδικά για την παραγωγή ταινιών και ραδιοφωνικών εκπομπών για μετανάστες (βλ. Παραπάνω)

Το Verein Multikulturell συμβάλλει επίσης στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και κοινωνίας υποδοχής παρέχοντας:

- Διαπολιτισμικά/ ποικιλομορφίας σεμινάρια και μαθήματα κατάρτισης για τους πολλαπλασιαστές, όπως οι εργαζόμενοι για τη νεολαία, οι εκπαιδευτικοί, οι κοινωνικοί λειτουργοί

- δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και επίγνωσης

- Συνεργασία με άλλους οργανισμούς και τη δημόσια διοίκηση - Πολιτιστικές ή διαπολιτισμικές ημέρες λογοτεχνίας.

Συνεργασίες:

- Πρωτοβουλία του Tirolean για τον πολιτισμό

- IG Kultur Österreich

- ENAR: Ευρωπαϊκό δίκτυο κατά του ρατσισμού

- Ενσωμάτωση για το Τιρόλο

- Συμβούλιο Ενσωμάτωσης της κρατικής κυβέρνησης του Τιρόλο - ANAR - Αυστριακό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού

- Ευρωπαϊκό Πολυπολιτισμικό Ίδρυμα

Contact person: Ovagem AGAIDYAN

Verein Multikulturell
Address: Andreas Hofer Str. 46, 6020 Innsbruck, AUSTRIA
Tel.: +43 512 56 29 29

e-mail: office@migration.cc
url: www.migration.cc