Το Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit (ZiB) e.V. (Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Εργασίας (ZiB) e.V.) είναι μια πιστοποιημένη ένωση που ιδρύθηκε το 2003. Το ZiB e.V. απασχολεί σήμερα 15 άτομα που εργάζονται στα διάφορα έργα του σωματείου. Θεματικά, η κύρια εστίασή τους είναι η διαπολιτισμικότητα στην έρευνα και την πράξη.

Η ενσωμάτωση των μεταναστών και των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων είναι μια άλλη εστίαση της δουλειάς τους. Αντιλαμβάνονται την διαπολιτισμικότητα ως ένα διατομεακό καθήκον, το οποίο προωθούν, εφαρμόζουν και ερευνούν σε διάφορα πλαίσια. Περαιτέρω εργασίες και τομείς εμπειρογνωμοσύνης του ZiB e.V. είναι η βασική εκπαίδευση, η κοινωνική οικονομία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, τα εθνολογικά, πολιτιστικά-επιστημονικά και πολιτιστικά-φιλοσοφικά ζητήματα.

Το ZiB e.V. λειτουργεί τρεις διαφορετικές κοινωνικές επιχειρήσεις ως εταιρείες μάθησης και κατάρτισης: ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για μεταχειρισμένα βιβλία (Stormarner Antiquariat στο Booklooker.de), υπηρεσία βοηθού λεωφορείου (BusBegleitService Stormarn) και βιβλιοθήκη πολιτιστικών σπουδών. Όλες οι εταιρείες απασχολούν εθελοντές και κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα. Σκοπός τους είναι να η κατάρτιση των ατόμων αυτών σε τομείς που τους επιτρέπουν να αρχίσουν να εργάζονται.

Το ZiB e.V. συμμετέχει επίσης σε διάφορες περιφερειακές και εθνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον αναλφαβητισμό, τη βασική εκπαίδευση καθώς και τη μετανάστευση.

Εκτός από διάφορες άλλες δραστηριότητες έρευνας και έργων, το ZiB e.V. διεξάγει επί του παρόντος ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Κέντρο Don Bosco στο Darkhan της Μογγολίας.

Contact person: Danny FRANKE

Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit
Address: Kurt-Fischer-Str. 27a, 22926 Ahrensburg, GERMANY
Tel.:+49 4102455697

e-mail: franke@zibev.de
url: www.zibev.de