• CHEER - Kultūras mantojuma uzņēmēji

    mērķis ir veicināt sociālo uzņēmējdarbību Eiropā, atbalstot un vadot bezdarbniekus, lai sāktu savu sociālo uzņēmējdarbību. Ideja ir izveidot Eiropas mēroga apmācību programmu, kas palīdzētu ilgstošiem bezdarbniekiem palielināt viņu kompetenci un pārliecinātos, ka viņi iekļūst sociālajā uzņēmējdarbībā.

  • 1