Otrā starptautiskā projekta partneru tikšanās norisinājās 2019. gada maijā. Šoreiz projekta partneri apciemoja Verein Multikulturell Insbrukā, Austrijā. Projekts ir pavirzījies uz priekšu kopš projekta partneru pirmās tikšanās. Tam ir izveidota mājaslapa un Facebook lapa, kur tiek sniegta aktuālākā informācija par stratēģijām cīņai ar ilgtermiņa bezdarbu. Satura ziņā, šajā tikšanās reizē fokuss bija uz iespējām novērtēt potenciālo labuma saņēmēju kompetences, lai identificētu to vajadzības un izaicinājumus (tēmu prezentēja Sozopol un Radošās Idejas). Darbs uzsākts arī pie apmācību programmas sagatavošanas. Šī programma palīdzēs ilgtermiņa bezdarbniekiem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes un radīt daudzsološas biznesa idejas. Līdz nākamajai tikšanās reizei dalībniekiem ir daudz darāmā, jo nākamajā partneru tikšanās Atēnās norisināsies pirmās apmācības projektā iesaistītajiem pieaugušo izglītotājiem.

 

 

meeting ibk0