Millennium Center ir nevalstiska organizācija. Tā dibināta 2000. gada aprīlī, lai nodrošinātu legālu un organizētu vidi jauniešu iniciatīvu ieviešanai.

Millennium Center mērķis ir veicināt jauniešu intereses sociālā, kultūras, izglītības, sporta un ekonomiskā līmenī. Citiem vārdiem, Millennium Center vēlas atbalstīt savu paaudzi.

Millennium Center ir moderna, dinamiska un pieredzējusi nevalstiskā organizācija no Aradas Rietumrumānijā, kas aktīvi darbojas jaunatnes jomā ar īpašu uzsvaru uz Eiropas Brīvprātīgo darbu, darbu ar jaunatni, e-apmācībām, jauniešu karjeras konsultācijām un tiešsaistes kursiem.

Millenium Center ir jauniešu organizācija no Rumānijas ar 18 gadu pieredzi (kopš 2000. gada organizācija pastāvīgi sniedz jaunas iespējas jauniešiem, strādājot ar dažādām mērķa grupām). Erasmus+ programmā organizācija ir piedalījusies VET, TC, EVS RO, SE, CO, KA2 Stratēģiskajās partnerībās pieaugušo izglītības un jaunatnes jomās, KA2 Kapacitātes stiprināšanas projektos un projektos ar aktivitātēm Āfrikā, Centrālamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā, Eiropā un Austrumu partnerības valstīs.

Jūs variet iepazīties ar Millenium Center īstenotajiem projektiem šeit:
http://younicproject.com/; (Indija, Meksika, Kolumbija, Itālija, Spānija)
https://www.facebook.com/Strategiesforrefugees/
http://www.strategiesforrefugees.com/
https://www.facebook.com/MWLARAD/ (valodu un interkulturālās apmācības)
https://www.facebook.com/maratonarad/ (sporta & veselīga dzīvesveida pasākumi)
http://thevoyage.eu/ (sagatavošana darbam, karjeras centrs, mācību iespējas jauniešiem, apmācības klātienē un tiešsaistē)
http://www.experientamultisport.ro/ (Millenium Center Sporta kluba izveidošana ar fokusu uz sporta aktivitātēm; pasākumi un iknedēļas aktivitātes, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu)
http://www.mainideschise.ro/ (Millenium Center Sociālās ekonomikas kompānijas izveidošana, lai kļūtu par partneri sociālos, ekoloģiskos un uzņēmējdarbības projektos) u.c.
Kopš 2007.gada nosūtīti un uzņemti simtiem brīvprātīgo no Eiropas Brīvprātīgā darba partnervalstīm.

Millenium Center uzskata, ka neformālās un ikdienējās metodes ir vienlīdz svarīgas Eiropas Brīvprātīgā darba un pašu darbinieku, kas darbojas Eiropas Brīvprātīgā darba projektos, kvalifikācijas pilnveidošanai.

Cieša Millenium Center vietējās komandas sadarbība ar Eiropas Brīvprātīgā darba brīvprātīgajiem veicina šo projektu veiksmīgu ieviešanu un rada draudzīgu atmosfēru starp dalībniekiem. Neformālās un ikdienējās mācīšanās metodes, kas tiek pielietotas kopš atzinību guvušā projekta “Cultural Clusters To Be Discovered” 2008. gadā, tiek attīstītas ar katru jaunu Eiropas Brīvprātīgā darba projektu. Kopš 2013. gada Millenium Center pastāvīgi iesaista Eiropas Brīvprātīgā darba veicēju apmācību procesā IKT elementus un līdzīgas tehnikas, lai uzlabotu neformālās un ikdienējās mācīšanas pieredzi.

Millenium Center ievieš KA2 projektus un iniciē jaunas partnerības ar fokusu uz tiešsaistes mācībām, tiešsaistes rīkiem karjeras atbalstam un kompetenču pilnveidošanai ar fokusu uz jauniešiem, jauniešu darbiniekiem un Eiropas Brīvprātīgā darba veicēju treneriem.

Ar noslēgto KA205 projektu rezultātiem var iepazīties http://thevoyage.eu/, ko izmanto vairāk nekā 2600 lietotāju. Vietne iekļauj tiešsaistes kursus un intelektuālos rezultātus, kas radīti jauniešiem un jauniešu darbiniekiem.

Millenium Center ir sekojoši mērķi:

 • Atbalstīt jauniešus visās dzīves sociālekonomiskajās jomās;
 • Palīdzēt jauniešiem apzināties un ievērot viņu tiesības un pienākumus, atbalstot jauniešus viņu saskarē ar publiskām iestādēm;
 • Atbalstīt demokrātijas principus un cīnīties ar totalitārismu un ekstrēmistu ideoloģijām;
 • Informēt jauniešu par izglītības, kultūras un sociālajām iespējām;
 • Veicināt ekoloģijas principus, vides aizsardzību un izglītot jauniešus par dabas respektēšanu;
 • Organizēt kulturāli-mākslinieciskus šovus, sporta pasākumus un atpūtas un izglītojošas aktivitātes;
 • Veicināt starppaaudžu dialogu;
 • Veicināt starpkultūru un Eiropas dimensiju;
 • Sniegt sociālās stipendijas;
 • Atbalstīt numismātikas aktivitātes un citus hobijus;
 • Veicināt tūrismu un sportu;
 • Aizstāvēt ģimenes un bērnus;
 • Sniegt atbalstu un konsultācijas karjeras izvēlē;
 • Atbalstīt un veicināt mūžizglītību;
 • Veidot un atbalstīt mācību, karjeras, bērnu, jauniešu, sociālos, kultūras un tūrisma centrus, bērnudārzus, nometnes, tūrisma objektus, dienas centrus, viesu namus, fermas, pēcskolas centrus bāreņiem u.c.;
 • Veikt tirgus pētījumus un pētījumus ekonomikā, veikt aptaujas un apkopot statistiku;
 • Organizēt kursus, seminārus, konferences, nometnes, darbnīcas, uz formālām metodēm bāzētas vai izglītības aktivitātes;
 • Sniegt biznesa un menedžmenta konsultācijas, darbinieku atlasi, darbaspēka piedāvāšanu un vadīšanu, organizēt kursus;
 • Veidot partnerības, projektus un aktivitātes sadarbībā ar institūcijām, biedrībām, nodibinājumiem un citām fiziskām vai juridiskām personām.

Contact person: Cristina NISTOR

Asociatia Millenium Center ARAD
Address: Piata Catedralei 3 AP 13, 310090 Arad, ROMANIA
Tel.: +40 768600112

e-mail: office@millenniumcenter.org
url: www.millenniumcenter.org