Cilvēku sociālā integrācija ar migrācijas un bēgļu pieredzi bieži ir cieši saistīta ar viņu integrāciju un līdzdalību sociālajā dzīvē un darba tirgū. Tāpēc COMPASS radīs jaunu pamatu, lai cilvēkiem ar migrācijas un bēgļu pieredzi būtu vieglāk atrast ceļu sabiedrībā un profesionālajā dzīvē.

Viens no centrālajiem “COMPASS” sākumpunktiem ir pārliecība, ka integrācija var gūt panākumus tikai tad, ja tam ir apņēmušās abas puses - imigranti un attiecīgās valsts uzņēmējas sabiedrības locekļi. Pagaidām dominē viedoklis, ka pietiek ar valodu kursu nodrošināšanu. Tas pamatojas uz pieņēmumu, ka migrantiem “tikai” ir jāapgūst valoda un pēc tam pēc iespējas neuzkrītošāk iekļaujas savā jaunajā sabiedrībā. COMPASS reaģē uz šo vienpusējas integrācijas vai adaptācijas centienu ideju ar jaunu stratēģiju, kas var būt auglīga visām pusēm.

Galvenais mērķis ir veicināt migrējošo sieviešu sociālekonomisko iekļaušanu, uzlabojot viņu vispārējās prasmes un iemaņas. Pētījumi ir parādījuši, ka bezdarba risks migrantu sieviešu vidū ir augsts, daļēji tāpēc, ka ir ierobežota profesionālā kvalifikācija un trūkst IKT prasmju. Tā kā digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par vienu no svarīgākajiem instrumentiem piekļuvei darba tirgum, COMPASS iesaistīsies arī migrējošo sieviešu digitālo prasmju uzlabošanas veicināšanā. Šie pasākumi galu galā noved pie:

  • Veicināt piekļuvi jaunām tehnoloģijām, veicināt dzimumu līdztiesību un migrantu sieviešu iespējas.
  • Palielināt migrantu sieviešu nodarbinātības iespējas un profesionālās kvalifikācijas iespējas, nodrošinot jaunus rīkus un veicinot viņu prasmes.
  • Nodrošināt migrantēm piekļuvi resursiem, ko jaunās tehnoloģijas var viņiem piedāvāt.
  • Veicināt migrējošo sieviešu sociālo iekļaušanu, kā arī viņu integrāciju darba tirgū iesaistītajās valstīs.

logo compass

Contact person: Prudence ONYEJIAKA

Compass GmbH
Address: Bernhard-Höfel-Straße 14, 6020 Innsbruck, AUSTRIA
Tel.: +43 676 400 47 28

e-mail: prudence.onyejiaka@compass4you.at 
url: www.compass4you.at