Varnavas folkloras kompānija Maratonas pašvaldībā ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2002. gadā Varnavas, Atikā. 2003. gadā tika izveidots Interaktīvais vēsturiskais folkloras muzejs, kas iekļauj pagājušā gadsimta grieķu mājas atveidojumu. Savukārt 2005. gadā tiks atklāts Eiropas Maizes muzejs ar vairāk nekā 3000 dekoratīvās maizes eksponātiem no Grieķijas un visas pasaules. Šī ir viena no lielākajām maizes kolekcijām pasaulē. Izstāde ar nosaukumu “Maizes ceļs” ir izstādīta Grieķijā un ārvalstīs.

Varnavas folkloras kompānija cieši sadarbojas ar organizācijām, sponsoriem un muzejiem ārvalstīs, tai skaitā Birmingemā (Lielbritānijā), Rīgā (Latvijā), Valetā (Maltā), Mecā (Fancijā), Kopenhāgenas universitāti Dānijā, Neapoli un Sicīliju, Grieķijas ministrijām, reģionālajām un vietējām pašvaldībām, Atēnu universitāti, Atēnu akadēmijas Grieķijas Folkloras pētījumu centru, veselības centriem, kooperatīviem, arodbiedrībām, migrantu kopienām, vecāku un skolotāju asociācijām, jauniešu centriem, sieviešu grupām, vidusskolām, koledžām, senioru klubiem u.c., kas apliecina organizācijas ieguldījumu Atikas reģionā un visas valsts mērogā. Varnavas folkloras kompānija ir arī sadarbojusies ar trešo valstu organizācijām un vēstniecībām, tai skaitā “Grieķu-palestīniešu draudzību”, “Afgāņu kopienu Grieķijā”, “Grieķu bēgļu forumu” u.c., sniedzot atbalstu sociāli atstumtām grupām apģērbu un pirmās nepieciešamības precu veidā, kā arī organizējot kopīgus pasākumus, lai iepazītu viens otra kultūru. Varnavas folkloras kompānija ir tikusi vairākkārt atzīta un apbalvota pasaules līmenī.

Varnavas folkloras kompāniju veido brīvprātīgie, un organizācija atbalsta brīvprātīgo darbu, veicinot brīvprātīgā darba iniciatīvas tādās jomās kā kultūra, vide, sociālā solidaritāte, atbalsts migrantiem, bēgļiem un trūcīgajiem, vietējās kopienas problēmu risināšana.

Varnavas folkloras kompānija organizē jauniešu un pieaugušo izglītības aktivitātes, īsteno mūžizglītības pasākumus, organizē darbnīcas un izstādes. Organizācija sniedz būtisku ieguldījumu kultūras jomā, uzturot divus muzejus. Varnavas folkloras kompānija ir ieviesusi projektus un apmācības tādās jomās kā sociālā integrācija, lauku attīstība un cilvēkresursu attīstība.

  1. gadā Varnavas folkloras kompānija piedalījās Eiropas Savienības projektā “Cilvēkresursu attīstība”, kura ietvaros Atikas reģionā tika izveidoti sociālie uzņēmumi. Pēdējo deviņu gadu laikā organizācija ir bijusi iesaistīta apmācību un izglītības programmu ieviešanā pamatskolās, vidusskolās un pieaugušo izglītībā, iesaistot muzeja darbiniekus, kuru vidū ir izglītotāji, vēsturnieki, mūzikas skolotāji, vides speciālisti, astrofiziķi, un citi aktīvi, enerģiski un atbildīgi zinātnieki.

Pašlaik Varnavas folkloras kompānija izdod četras publikācijas: darbs ar nosaukumu “Arvanites”, trešais izdevums, ko ir prezentējusi Atēnu universitāte, melnbalts foto albums “Ģimenes saites un kopiena” ar Atikas reģiona atbalstu, krāsaina fotogrāmata “Dekoratīvā maize” ar Atēnu akadēmijas Grieķijas Folkloras pētījumu centra ievadu un krāsaina fotogrāmata “Maize Vidusjūrā”.

Contact person: Milea PAPPA

Laografiki Etaireia Varnava
Address: Kinetizas 5, 19014 Varnavas Attikis, GREECE
Tel.: +30 2295097870

e-mail: mileapappa@yahoo.gr
url: www.levdm.gr