Biedrība „Radošās Idejas” ir nevalstiska organizācija no Latvijas. Mēs piedāvājam neformālo izglītību jauniešiem un pieaugušajiem, mūsu jomas – kultūra, izglītība, sabiedrības integrācija un lauku attīstība. Mēs piedāvājam apmācības un mentoringu, organizējam mākslas izstādes, konkursus un radošas darbnīcas dažādām mērķa grupām – pieaugušajiem, jauniešiem, migrantiem, bērniem u.c. Mēs dodam iespēju cilvēkiem atklāt un likt lietā savu potenciālu. 

Biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011. gada 12. oktobrī Balvos, kad tās biedri sanāca kopā ar mērķi veicināt Balvu pilsētas un novada attīstību un starptautisko atpazīstamību, mazināt sociālo atstumtību un risināt kopienai būtiskus jautājumus, izstrādājot un ieviešot projektus un mobilizējot vietējo sabiedrību. Balvu pašvaldība atrodas Latvijas Ziemeļaustrumos, netālu no Krievijas Federācijas robežas, pie ES ārējās robežas. Pašlaik biedrība darbojas Balvos un Rīgā.

Tagad biedrībā esam 38 cilvēki, izglītības, kultūras, mākslas un sociālās sfēras darbinieki, mākslinieki, amatnieki, kā arī pedagogi. 6 no mūsu biedriem aktīvi darbojas projektu izstrādē un īstenošanā. Mūsu biedru izglītība un pieredze nodrošina profesionālu projektu vadīšanu un ieviešanu. Mēs sadarbojamies ar valsts un pašvaldību institūcijām (ministrijām, nodarbinātības aģentūru bibliotēkām, muzejiem, mākslas skolām, skolām u.c.), augstākās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un to tikliem, lai apmainītos ar pieredzi un īstenotu labāko praksi mūsu kopienās.

Atskatoties uz 7 gadu laikā padarīto, projektu aktivitātēs esam iesaistījuši vairāk nekā 800 unikālus dalībniekus, iepazīstinājuši latviešus ar citām valstīm un kultūrām, palīdzējuši integrēties Latvijā vairāk nekā 400 migrantiem. Lai to paveiktu, esam īstenojuši 13 projektus un piesaistījuši 520 930 EUR finansējumu. Biedrības īstenotajos projektos esam radījuši darba vietas, nodarbinot vairāk nekā 40 personas, un  samaksājuši Latvijas valstij nodokļos vairāk nekā 100 000 EUR. Puse no projektiem tapuši sadarbībā ar mūsu partneriem ārvalstīs – Zviedrijā, Grieķijā, Polijā, Itālijā, Vācijā, Austrijā, Bulgārijā, Rumānijā, Horvātijā, Maltā, Lielbritānijā, Nīderlandē u.c.

Mēs esam Latvijas Pilsoniskās alianses, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības un Latvijas Lauku foruma biedri. Esam pievienojušies Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam un Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam, kā arī 2013. gadā izveidojām nevalstisko organizāciju koalīciju Balvos, kurā ir apvienojušās 11 vietējās NVO.

Mūsu mājas lapa: www.creativeideas.lv

Contact person: Kiril ARNAUTSKI

Sozopol Foundation
Address: 50 Milet Str., 8130 Sozopol, BULGARIA
Tel.: +359 888 94 74 14

e-mail: office@sozopol-foundation.com
url: www.sozopol-foundation.com