The Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit (ZiB) e.V. (Starpkultūru izglītības un darba centrs (ZiB) e.V.) dibināts 2003. gadā. ZiB pašlaik ir 15 darbinieki, kas īsteno dažādus projektus. Tematiski ZiB fokusējas uz pētījumiem un praksi starpkultūru un transkultūru jomā.

ZiB arī nodarbojas ar migrantu un sociāli atstumtu sabiedrības grupu integrāciju. Viņi veicina, darbojas un pēta starpkultūru jautājumus starpsektorālā kontekstā. Tāpat ZiB darbojas tādās jomās kā pamatizglītība, sociālā ekonomika, vides izglītība, etnoloģija, kultūrzinātniskie un kultūrfilozofiskie jautājumi.

ZiB darbojas trīs dažādi sociālie uzņēmumi: lietotu grāmatu tiešsaistes veikals (Stormarner Antiquariat at Booklooker.de), autobusu asistentu pakalpojums (BusBegleitService Stormarn) un kultūras studiju bibliotēka. Šie uzņēmumi nodarbina brīvprātīgos un cilvēkus no sociāli atstumtām sabiedrības grupām. Šo aktivitāšu mērķis ir celt nodarbināto kvalifikāciju, lai tie varētu iesaistīties darba tirgū.

ZiB ir arī iesaistīts vairākās reģionāla un nacionāla līmeņa iniciatīvās tādās jomās kā lasītprasme, pamatizglītība un migrācija.

Papildus pētniecībai un projektu aktivitātēm, ZiB pašlaik vada globālu mācīšanās projektu sadarbībā ar Don Bosco centru Darkhan, Mongolijā.

Contact person: Danny FRANKE

Zentrum für interkulturelle Bildung und Arbeit
Address: Kurt-Fischer-Str. 27a, 22926 Ahrensburg, GERMANY
Tel.:+49 4102455697

e-mail: franke@zibev.de
url: www.zibev.de