Centrul de integrare tiroleană Verein Multikulturell este o organizație non-guvernamentală înființată în 1993, care consolidează dialogul și educația interculturală. Obiectivele noastre principale sunt promovarea integrării profesionale, sociale și culturale a migranților și a refugiaților. Pentru a atinge acest obiectiv, cooperăm îndeaproape cu guvernul de stat și alte instituții ale statului, cum ar fi Camera de Comerț, centrele de ocupare a forței de muncă, școlile, precum și organizațiile și societățile sociale.

Verein Multikulturell a fost membru important al mai multor rețele de integrare din țară de peste 20 de ani. În prezent, este membru al Integrationsforum Tirol, unde sunt organizate cele mai importante organizații din acest domeniu. De câțiva ani am fost implicați într-o varietate de proiecte. Avem o experiență extraordinară în proiectarea și conducerea proiectelor naționale și internaționale (Daphne, LLP, drepturile fundamentale) sau în asumarea rolului activ al unui partener transnațional de proiect.

În ceea ce privește conținutul actual al acestui proiect, am coordonat mai multe alte proiecte, cum ar fi proiectele "Tandem Now" (Mentoring pentru tinerii migranți prin modelele de rol - www.tandemnow.eu), FEEL IT - Simțiți diferența (în cadrul INTI anterioare programul Comisiei Europene, http://www.migration.cc/index.php/projekte2/abgeschlossene-projekte/feel-it) și "Casebook", care a facilitat procesul de includere a migranților prin elaborarea unui registru de carieră pentru consilierii de carieră precum și un set de instrumente suplimentare pentru a răspândi utilizarea sa (www.casebookproject.eu, un proiect Erasmus + KA2 început în 2014). Verein Multikulturell este, de asemenea, acreditat pentru EVS - Serviciile Europene de Voluntariat. La începutul anului 2016, instituția a primit acreditarea pentru educația de bază (literație, matematică și abilități digitale) de către Ministerul Educației din Austria. Acest lucru este acordat astăzi doar pentru trei organizații din statul Tirol.

În prezent suntem implicați într-o serie de activități și oferim o varietate de servicii (toate serviciile sunt multilingve, DE, EN, TR, BKS; pentru arabi și franci folosim traducători) care vizează refugiații care vin în Austria și migranții care trăiesc în Austria să-și promoveze oportunitățile de a se stabili și de a se integra în societatea gazdă. Președintele Dl. Ovagem Agaidyan este membru al Consiliului de integrare al guvernului de stat din Tirol. În Tirol Verein Multikulturell este singura organizație care angajează personal specializat pentru următoarele servicii și VM deține acreditarea pentru educația de bază în Austria:

- Training lingvistic pentru refugiați

- Training de alfabetizare pentru refugiați

- Programe de mentorat pentru tineri

- Instruire specială în limbi străine pentru tineri de la 16-20 ani

- Sprijin socio-psihologic

- Ghidul multilingv pentru consiliere în educație și carieră pentru refugiați și migranți

- Training pentru aplicare la job și coaching-ul pentru interviuri

- Consiliere și psihoterapie familială multilingvă

- Apelul de urgență Elele (victimele violenței domestice)

- Cursuri linvistice si de ITC  pentru adulți și tineri

- Stații de lucru media pentru tinerii migranți (ateliere de radio, film, fotografie și workshop-uri de scriere creativă

- Proiecte internaționale ale UE cu mai multe teme, cum ar fi VET, educația preșcolară multilingvă, învățarea în rândul adulților, realizarea de filme multimedia și emisiuni radio pentru migranți (a se vedea mai sus)

Verein Multikulturell contribuie, de asemenea, la o mai bună înțelegere între persoanele cu un background migrant și societatea gazdă prin furnizarea de:

- seminarii interculturale /de diversitate și cursuri de formare pentru multiplicatori, cum ar fi lucrătorii cu tinerii, profesorii, asistenții sociali

- Activități de ensibilizare și creștere a gradului de conștientizare

- Cooperarea cu alte organizații și administrația publică - Zilele literaturii culturale sau interculturale.

Afiliere:

- Inițiativa tiroleză pentru cultură

- IG Kultur Österreich

- ENAR: Rețeaua europeană împotriva rasismului

- Integrationforum Tirol

- Consiliul de integrare al guvernului de stat din Tirol - ANAR - Rețeaua austriacă împotriva rasismului

- Fundația Europeană Multiculturală

Contact person: Ovagem AGAIDYAN

Verein Multikulturell
Address: Andreas Hofer Str. 46, 6020 Innsbruck, AUSTRIA
Tel.: +43 512 56 29 29

e-mail: office@migration.cc
url: www.migration.cc