proiectul are drept scop promovarea antreprenoriatului social în Europa prin sprijinirea și îndrumarea șomerilor pentru a-și începe propria afacere socială. Ideea este de a crea un program de formare la nivel european care să ajute șomerii pe termen lung să-și dezvolte competențele și să se simtă încrezători în a-și face intrarea în antreprenoriatul social.

Ideea proiectului CHEER este de a contribui la conservarea patrimoniului cultural prin promovarea întreprinderilor sociale, a structurilor de economie socială, cu accent pe practicile și patrimoniul cultural local. CHEER încurajează în special șomerii pe termen lung să înființeze întreprinderi sociale.

Pe baza celor mai recente date furnizate de Eurostat, jumătate dintre șomerii din Europa sunt în prezent șomeri pe termen lung, ceea ce înseamnă că aceștia nu lucrează și căutând în mod activ un loc de muncă timp de cel puțin un an.

Având în vedere această situație cu care se confruntă mulți adulți în Europa, una dintre cele mai bune opțiuni este să fii pe cont propriu sau să începii propria afacere. Proiectul CHEER își propune să abordeze șomajul pe termen lung și excluderea socială a grupurilor dezavantajate prin intermediul antreprenoriatului social care promovează patrimoniul cultural.

2018 este Anul European al Patrimoniului Cultural. Conform unui sondaj Eurobarometru foarte recent, 8 din 10 europeni consideră că patrimoniul cultural este important nu numai pentru ei personal, ci și pentru comunitatea, regiunea, țara și UE în ansamblu. O majoritate foarte mare se mândrește cu patrimoniul cultural, indiferent dacă se află în propria regiune sau țară sau într-o altă țară europeană.

Antreprenoriatul social combină ideile de creare a afacerilor, dezvoltarea economică și colaborarea oamenilor pentru a face față provocărilor comune. Antreprenoriatul social acordă o atenție egală sustenabilității afacerilor, generării de locuri de muncă și promovării dezvoltării comunităților locale. Este o formă de antreprenoriat care are în centrul atenției societatea și indivizii, mai degrabă decât profitul afacerilor. Antreprenoriatul social oferă nu numai un loc de muncă și venitul aferent, ci și realizarea de sine, sentimentul apartenenței la comunitatea locală și servirea unor obiective comune.

Obiectivele proiectului CHEER sunt:
1. încurajarea și sprijinirea înființării întreprinderilor sociale care să producă un impact asupra comunităților locale;
2. Crearea capacității de dezvoltare a antreprenoriatului social în cadrul comunităților locale;
3. Pentru a combate șomajul pe termen lung, înstrăinarea, discriminarea și sărăcia;
4. Motivarea și sprijinul persoanelor care întâmpină dificultăți în a se integra pe piața forței de muncă;
5. Exploatarea patrimoniului cultural local pentru creșterea economică și socială a comunităților locale;

Obiectivele operaționale ale proiectului sunt:
1. Dezvoltarea unei metodologii de identificare a competențelor adulților șomeri
2. Dezvoltarea unui program de instruire cu activități și instrumente practice, care vizează formarea participanților în antreprenoriatul social și posibilitatea de a-și formula propriile idei de afaceri.
3. Să dezvolte un ghid adresat formatorilor pentru adulți, astfel încât aceștia să poată lucra cu șomerii și să îi sprijine în exploatarea patrimoniului cultural pentru antreprenoriatul social.
4. Dezvoltarea platformei de învățare on-line cu resurse suplimentare de învățare on-line, cum ar fi webinarii, clipuri video, spațiu de partajare a informațiilor și spațiu de socializare.

Proiectul va viza:
- formatori pentru adulți, consultanți de afaceri, incubatoare, asociații de afaceri sociale
- Beneficiarii finali: adulții șomeri pe termen lung
- Beneficiari indirecți: comunitățile locale

Proiectul conține o dimensiune europeană reală. Partenerii provin din șase țări europene diferite și proiectul a fost proiectat astfel încât fiecare partener să-și aducă experiența, expertiza și capacitatea de a rezolva problemele comune. Colaborarea transnațională va valorifica experiența anterioară de instruire a adulților și competența tuturor partenerilor de proiect, ridicând astfel și valoarea adăugată a proiectelor și activităților anterioare implementate de partenerii proiectului. Acțiunea comună în acest domeniu va contribui la deschiderea reciprocă, respectul și susținerea atât a valorilor comune, cât și a diversității culturale.

Proiectul va dezvolta și testa metodologiile și instrumentele pentru susținerea șomerilor pe termen lung pentru a putea exploata patrimoniul cultural local din regiunea lor ca bază pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, consolidarea capacităților locale și incluziunea socială.

Proiectul CHEER va crea o comunitate online de învățare a persoanelor care doresc să înceapă o afacere socială care exploatează patrimoniul cultural local.

 

Flyer download